Banovina Hrvatska : površina 66.393 km² sa 5,000.000 stanovnika.
Banovina Hrvatska  : površina 66.393 km²  sa 5,000.000 stanovnika.