Automobilska karta Kraljevine Jugoslavije.
Automobilska karta Kraljevine Jugoslavije.