"Bayerova" karta Nezavisne Države Hrvatske.
"Bayerova" karta Nezavisne Države Hrvatske.