Naručivanje preslika

Digitalne preslike visoke kvalitete građe iz fonda Zbirke zemljovida i atlasa naručuju se putem obrasca, sukladno cjeniku usluga:

Obrazac za digitalizaciju građe – Zbirka zemljovida i atlasa

Kontakt

[email protected]

[email protected]