[Badija] : Korčula - Samostan franjevaca na Otoku (Badija)
[Badija]  : Korčula - Samostan franjevaca na Otoku (Badija)