ZBIRKE NA PORTALU VIZUALNA GRAĐA

Na portalu Vizualna građa dostupna su likovna djela hrvatskih i stranih autora nastala od petnaestog stoljeća do danas - crteži, grafički listovi, grafičke mape, exlibrisi, plakati, razglednice i druga građa.

Grafička zbirka NSK

Najveću zbirku digitalizirane građe na portalu Vizualna građa sadrži Grafička zbirka NSK.

Zbirka zemljovida i atlasa NSK

Na portalu su dostupne digitalizirane grafike iz Zbirke Novak.

Zbirka starih fotografija i razglednica Gradskog muzeja Drniš

Gradski muzej Drniš surađivao je u projektima Prošlost i sadašnjost Krke i Pozdrav s Krke i omogućio pristup digitaliziranim razglednicama iz Zbirke starih fotografija i razglednica.

Fotoarhiv Eparhije Dalmatinske

Eparhija Dalmatinska dopustila je objavu razglednice Manastira Krka u projektu Pozdrav s Krke.

Kulturno-povijesna zbirka Muzeja Brdovec

Muzej Brdovec pridružio se projektu Pozdrav iz Hrvatske – I moja razglednica pomaže ga tkati! te dostavio razglednice iz svoje kulturno-povijesne zbirke.

Građa iz privatnih zbirki

Na portalu Vizualna građa dostupne su razglednice koje su građani dostavili NSK tijekom sudjelovanja u kampanji projekta Pozdrav iz Hrvatske – I moja razglednica pomaže ga tkati!

Zbirke vizualne građe u ostalim knjižnicama

  • Grafička građa Digitalnih zbirki Knjižnica grada Zagreba
  • Razglednice Digitalnih zbirki Gradske knjižnice Marko Marulić Split
  • Fotografije Digitalnih zbirki Gradske knjižnice Marko Marulić Split