Ah tu jednu noć / [pjeva Vlaho] Paljetak. Radna m : fox : plesna.
Ah tu jednu noć   / [pjeva Vlaho] Paljetak. Radna m : fox : plesna.