Dobrodošlica gostu / / u muziku stavljena po Ferdinandu Wiesneru.
Dobrodošlica gostu /  / u muziku stavljena po Ferdinandu Wiesneru.