O Zbirci

Zbirka muzikalija i audiomaterijala NSK sakuplja, obrađuje, pohranjuje i daje na korištenje tiskane muzikalije, glazbene ostavštine hrvatskih skladatelja te fond zvučne glazbene građe.

Cjelokupna građa dostupna je korisnicima Nacionalne i sveučilišne knjižnice, a fond Zbirke sadrži približno 17 000 svezaka tiskanih nota, 3000 svezaka rukopisnih nota te oko 37 000 naslove zvučne glazbene građe.

Kao jedinstveni dio fonda za izdvojiti su glazbeni izvori – autografi i prijepisi hrvatskih skladatelja koji su kao takvi unikatan i vrijedan izvor za istraživanje hrvatske glazbene prošlosti. Zbirka sadrži ostavštine i dijelove skladateljskih glazbenih ostavština koji, osim samih notnih zapisa često sadrže i takozvanu popratnu građu, koja je sadržajem i više od toga – korespondencija, dokumenti, fotografije, koncertni programi samo su dio građe koja svojim značajem ima važnu ulogu u znanstveno-istraživačkom aspektu glazbenog rada.

Za istaknuti su ostavštine ili pojedini rukopisi kojih ističemo djela Vatroslava Lisinskoga, Blagoja Berse, Ivana Zajca mlađeg, Ferde Livadića, Ivana Padovca, Božidara Širole, Jakova Gotovca, Frana Lhotke, Ivana Brkanovića, Branimira Sakača, Nikole Strmića, Antuna Dobronića, Jacoba Petrusa Haibela, Stanislava Prepreka i drugih.

U fondu muzikalija, kako onih tiskanih, tako i onih u rukopisu, nalaze se djela klasične, ali i popularne glazbe. Fond tiskanih nota uključuje različite formate notnih tiskovina od potpunih partitura, klavirskih izvadaka, dionica, do pjesmarica različitih namjena, kako duhovnih, tako i svjetovnih te onih namijenjenih poduci i nastavi pri kojima se ističu takozvane škole za učenje pojedinih instrumenata. Popularna glazba također je zastupljena u notnim izdanjima u kojima su objavljivani popularni pjesme i šlageri, a vrlo je često izdanje u obliku zbornika s festivala zabavnih melodija. Duhovna glazba

Zbirka sadrži velik broj zvučnih zapisa koji su pohranjeni na različitim medijima, koji se sustavno prikupljaju obveznim primjerkom još od 1964. (gramofonske ploče) pa sve do recentnih izdanja hrvatskog nakladništva i produkcije zvuka. Osim obveznim primjerkom, zvučni zapisi, posebice starije gramofonske ploče koje sadrže takozvane historijske snimke iz ranog razdoblja hrvatske fonografije, prikupljani su selektivno, najčešće darom i kupnjom, te danas predstavljaju vrijedan dokaz hrvatskog glazbenog stvaralaštva i reproduktivne prakse. Za istaknuti je zbirka šelak gramofonskih ploča na 78 okretaja, zbirka starih i vrijednih gramofonskih ploča proizvedenih u početcima razvoja nakladništva. Osim primjeraka značajnih za početak razvoja hrvatske fonografije (Edison Bell Penkala), sadrži i građu inozemna Croatica - strana izdanja ploča na kojima su zabilježene rijetke i danas teško dostupne snimke izvedbi hrvatskih reproduktivnih umjetnika.

Iznimno je vrijedna zbirka nosača zvuka Fonoteka Čapka, jedinstvena zbirka koja sadrži više od 6000 jedinica gramofonskih ploča, dar privatnoga sakupljača inženjera Eduarda Čapke. Zbirka gramofonskih ploča sustavno se prikupljala više od 70 godina i sadrži brojna diskografska izdanja, od starijih šelak gramofonskih ploča na 78 o/min do novijih izdanja vinilnih ploča, na kojima su zabilježena djela klasične glazbe hrvatskoga i inozemnoga repertoara. Osim klasične glazbe, fonoteka sadrži unikatne i rijetke šelak ploče na 78 okretaja/min na kojima su, između ostaloga, snimljene folklorne pjesme, šlageri te salonska glazba s početaka hrvatske fonografije. Svojim sadržajem fonoteka predstavlja vrijednu i jedinstvenu zbirku zvučne glazbene baštine.

Pretraživanje glazbene građe dostupno je putem mrežnog kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.