Ovako treba da živite : naputci i savjeti zdravim i bolestnim za jednostavno razborito življenje te prirodno liečenje / od Sebastijana Kneipp-a ; prevod s njemačkoga po 10. izdanju
Ovako treba da živite  : naputci i savjeti zdravim i bolestnim za jednostavno razborito življenje te prirodno liečenje / od Sebastijana Kneipp-a ; prevod s njemačkoga po 10. izdanju