Naredba od 24. kolovoza 1875. broj 2949., kojom se izdaju naukovne osnove za obće pučke i gradjanske škole u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji : proglašena u komadu XXVII. "Sbornika zakonah i naredabah valjanih za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju" pod broj 64., izdana i razposlana dne 18. rujna 1875.
Naredba od 24. kolovoza 1875. broj 2949., kojom se izdaju naukovne osnove za obće pučke i gradjanske škole u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji  : proglašena u komadu XXVII. "Sbornika zakonah i naredabah valjanih za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju" pod broj 64., izdana i razposlana dne 18. rujna 1875.