Štatut slobodnoga i kralj. grada Koprivnice ob uredjenju gradske uprave.
Štatut slobodnoga i kralj. grada Koprivnice ob uredjenju gradske uprave.