Medjunarodna kriminalistička udruga / čitao u skupštini pravničkoga družtva 26. studenoga 1892. Josip Šilović
Medjunarodna kriminalistička udruga  / čitao u skupštini pravničkoga družtva 26. studenoga 1892. Josip Šilović