Hrvatski preporoditelji : [Petar Preradović, Dimitrije Demeter, Ivan Mažuranić].