Na uspomenu 14. srpnja 1879. kao na dan prenosa Preradovićevih kosti u hrvatsku zemlju.
Na uspomenu 14. srpnja 1879. kao na dan prenosa Preradovićevih kosti u hrvatsku zemlju.