Makroprudencijalni skener rizika : 1(2019) / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
Makroprudencijalni skener rizika : 1(2019)  / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.