Acta Iadertina : 18,1(2021) / Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju, Odjel za pedagogiju ; glavna i odgovorna urednica, editor chief Dijana Vican.
Acta Iadertina : 18,1(2021)  / Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju, Odjel za pedagogiju ; glavna i odgovorna urednica, editor chief Dijana Vican.