Službeni glasnik Općine Funtana / odgovorni urednik Sara Klarić.
Službeni glasnik Općine Funtana  / odgovorni urednik Sara Klarić.