Percepcije i stavovi građana o primjeni i održavanju cvjetnih vrsta na terasama i balkonima Knina / Boris Dorbić, Glorija Filipović, Emilija Friganović, Elma Temim, Anita Pamuković, Alisa Hadžiabulić, Margarita Davitkovska.
Sažetak

Oduvijek je poznato kako se uređenju terasa i balkona poklanjala velika pažnja, ali prije svega i znanje o pojedinim vrstama cvijeća, kako ih uzgajati, njegovati i održavati. Njega o cvjetnim lončanicama ovisi o mjestu na kojem se uzgajaju, supstratu te vremenskim uvjetima koji djeluju na njihov rast i razvoj. Biljke koje se uzgajaju na balkonima i terasama najčešće dolaze iz Sredozemlja, tropskih ili suptropskih područja. Grad Knin ima submediteransku klimu, koju karakteriziraju duge zime s velikom količinom kiše te vruća ljeta s malo oborina. Cilj rada je bio utvrditi percepciju nabave, uporabe, primjene i održavanja cvjetnih vrsta na balkonima i terasama grada Knina metodom anketnog istraživanja. Istraživanje je provedeno tijekom mjeseca lipnja 2016. godine. Na temelju anketnog istraživanja provedenog na građanima Knina i okolice utvrđeni su njihovi stavovi i mišljenja o nabavi, uporabi i primjeni cvjetnih lončanica na terasama i balkonima. Građani su ocjenom vrlo dobar (4,37) među ostalim ocijenili važnost dekoriranja balkona ili terasa cvjetnim lončanicama kako bi se unaprijedila ukupna estetska slika grada. 47,5 % građana grada Knina navodi kako za ukrašavanje svojih balkona i terasa koristi kombinaciju trajnica, jedno i dvogodišnjih cvjetnih vrsta te lukovičastih vrsta. Boravak na balkonu ili terasi ukrašenim cvjetnim lončanicama kao zamjenu za boravak u prirodi ocijenili su ocjenom 4,12. Najmanje preferiraju uporabu cvjetnih lončanica u visećim žardinjerama (3,42).