Microgreens kao funkcionalna hrana / Nevena Opačić, Anja Šagud, Antonia Skomrak, Josipa Đurak, Fabijan Kos, Marijan Butković, Sanja Fabek Uher.
Sažetak

Među funkcionalnim namirnicama posljednjih godina često se ističu microgreens različitog povrća, aromatičnog bilja i žitarica kao izvor polifenola, vitamina i minerala, koji pokazuju pozitivan utjecaj na ljudsko zdravlje. Microgreens se konzumiraju u fazi kotiledona i nepotpuno razvijenih prvih pravih listova u svježem stanju pa ne dolazi do gubitka hranjivih tvari tijekom obrade. Nutricionisti preporučuju konzumaciju microgreensa zbog veće količine vitamina i minerala, odnosno, manje količine nitrata u odnosu na potpuno razvijene biljke. U radu je, na temelju pregleda literature, prikazan izbor vrsta, nutritivna vrijednost, tehnologija uzgoja i upotreba microgreensa.