Herbar Andrije Andrića Trogiranina sa životopisom istoga / priredio R. Slade Šilović.
Herbar Andrije Andrića Trogiranina sa životopisom istoga   / priredio R. Slade Šilović.