Knj. 1 : sa 29 slika i jednom geografskom kartom.
Knj. 1  : sa 29 slika i jednom geografskom kartom.