Ilirsko-nemačko-talianski mali rečnik / od Josipa Drobnića ; sa osnovom gramatike ilirske : (protumačenom nemački i talianski) od Vekoslava Babukića.
Ilirsko-nemačko-talianski mali rečnik   / od Josipa Drobnića ; sa osnovom gramatike ilirske : (protumačenom nemački i talianski) od Vekoslava Babukića.